Haags Klimaatmanifest

Voor een duurzaam mooie, veilige en rechtvaardige stad achter de duinen

1. Wij, Haagse burgers en organisaties, maken ons ernstige zorgen om de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis en zien mogelijkheden voor een versnelde transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. We sluiten ons daarom aaneen in een Haagse Klimaatcoalitie.

2. De Haagse Klimaatcoalitie steunt het gemeentebestuur in de ambitie om als stad in 2040 klimaatneutraal te zijn. We willen het stedelijk draagvlak daarvoor zo groot mogelijk maken.

3. De klimaatcrisis is niet alleen een grote bedreiging voor Den Haag als stad aan zee, maar ook voor de internationale vrede en rechtvaardigheid. Topwetenschappers zien een CO2-concentratie van 350 ppm (parts per million/deeltjes per miljoen) als grens waarboven de klimaatrisico’s gevaarlijk groot worden. We zitten nu al op circa 390 ppm en dit groeit met ruim 2 ppm per jaar.

4. De coalitie roept de gemeente, en speciaal de burgemeester, op om juist als Stad van Recht en Vrede actieve steun te geven aan de internationale lobby voor een mondiaal klimaatakkoord met als CO2-doel een zo snel mogelijke terugkeer naar 350 ppm. Al meer dan 100 landen steunen dit doel, maar met name de Westerse landen nog niet. Den Haag kan dit doel onder meer bepleiten via het Europese burgemeestersconvenant en Eurocities (zie verder www.350.org).

5. De coalitie sluit zich als eerste stap richting 350 ppm aan bij de internationale 10:10-campagne om vanaf 2010 in een jaar tijd zelf 10% CO2 te besparen en te streven naar minimaal 40% reductie in 2020 (i.p.v. het huidige doel van 30%). We roepen de gemeente op hetzelfde te doen en deze doelen over te nemen. Op 10-10-10, de wereldwijde actiedag, laten we in Den Haag en wereldwijd zien wat mensen zelf al doen om CO2 te besparen (zie verder www.1010nl.org).

6. De coalitie wil de gemeente zoveel mogelijk ondersteunen in het bepalen en realiseren van de maatregelen die nodig zijn om deze doelen op tijd te halen. We roepen daarom alle Haagse burgers en organisaties op zich bij deze coalitie aan te sluiten door dit manifest te onderschrijven en mee te werken aan het versnellen van de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving, lokaal en mondiaal.

Lees hier het volledige manifest.

Download hier het manifest in PDF versie.

 

Aanhef/Titel:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Naam:
Email:
Op de hoogte blijven?: