Initiatiefnemer

Het Haags Klimaatmanifest is opgesteld door de Haagse Klimaatcoalitie op initiatief van het Haags Milieucentrum. In het manifest geeft de coalitie globaal aan welke maatregelen ze wil nemen om gevaarlijke klimaatverandering nog zoveel mogelijk te voorkomen.

Door het manifest te ondertekenen kunnen Haagse burgers en organisaties zich aansluiten bij de Klimaatcoalitie.